Proiect EduAcces

Proiectul EduAcces are ca obiectiv general facilitarea accesului preșcolarilor și elevilor din județul Sibiu la o societate bazată pe un sistem educațional inovator și de calitate. Obiective specifice: oferirea de servicii de suport educațional matematică/informatică, servicii psiho-sociale de sprijin, servicii de educație parentală, consiliere socială și dezvoltare sociocomunitară. Rețeaua partenerială EduAcces - structură comunitară consultativă la nivelul județului Sibiu care contribuie la o mai bună identificare, protecţie şi monitorizare a copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate.

Informații suplimentare despre proiectul EduAcces pot fi consultate la eduacces@snsh.ro